Računarski virusi

computer-virus
Računarski virusi su vrsta zlonamerno napisanih delova ili celih računarskih programa.
CRV-WORM
Crv deluje kao samostalni program kome nisu potrebni drugi programi da bi radio.
Poseduju sposobnost samoumnožavanja, širenjem svojih funkcionalnih kopija (segmenata) računarskom mrežom preko Microsoft Outlook-a i chat-a.
Postoje dve vrste crva:
Host worm – na računaru, mrežu upotrebljava samo za razmnožavanje
Network worm -mrežni crv, ima više delova koji su raspršeni po na više računara, povezanih u mreži – glavni
deo oktopus upravlja ostalima.
TROJANSKI KONJ-TROJAN HORSE
Program koji izgleda kao da služi za nešto druga, a ustvari je zlonameran.
Kada se jednom pokrene, formatizuje disk.
VIRUSI
Virusi su celi programi, ili samo delovi programa (programski kod), zlonamerno napravljeni.
Poseduju sposobnost samorazmnožavanja, tj. infekcije (prenošenje zaraženog programa i na druge računare).
Sastoji se iz sledećih delova:
  1.  SAMOKODIRAJUĆI DEO (omogućava razmnožavanje)
  2.  TERET-PLAYLOAD (neobavezan)
  • BENIGAN  – bezopasan
  • MALIGAN -destruktivan, opasan
ISTORIJSKI RAZVOJ VIRUSA
1981. Elk Eloner, poznat kao “program sa dušom” koji menja sadržinu RAM-a
1986. Brain
13. Maj 1988. Jerusalem
1989. Datacrime
1989. Stoned
1991. Michelangello

Prema načinu delovanja:
– Virusi početnog sektora-Boot Sector Virus
– Parazitski virusi-Parasite Virus
– Svestravi virusi- Multipartite Virus
– Virusi pratioci-Companion Virus
– Link virusi-Link Virus
Advertisements
Objavljeno pod Tehničko i informatičko | Ostavite komentar

Internet – vrste pristupa

Vrste pristupa Internetu koje obično nude ISP-i:
Dial-up (shell)
PPP (Point-to-Point Protocol ) – TCP/IP konekcija sa serverom na Internetu
ISDN (Integrated Services Digital Network) – 2×64 kb/s
– Wireless (stalna veza sa Internetom, od 64 kb/s, na više)
– Cable Internet (stalna veza sa Internetom, od 64 kb/s, na više)
– DSL (digital subscriber lines) – upstream do 32 mb/s, downstram od 32 kb/s do 1 mb/s.
– Satelite Internet (stalna veza sa Internetom, može biti ili downstram ili u kombinaciji sa upstreamom)
– Mobile Internet (GPRS, 3G…)
Vrste pristupa Internetu sa aspekta kompjutera/PDA/Mob. tel.:
– Direktan pristup (žičani i bežični)
– Pristup preko proxi servera (interna mreža) – žičani i bežični

Internet

Objavljeno pod Uncategorized | Ostavite komentar

Procesor

•Procesor definiše tip PC računara. U njemu se realizuju sve računske i logičke operacije i izvršavaju komande koje su zadate programom. Karakteristike procesora određene su njegovom arhitekturom.
•To su:
•brzina procesora,
•dužina procesorske riječi,
•radni takt i
•interni keš.

Procesor

Objavljeno pod Računarstvo i informatika, Časovi | Ostavite komentar

Računarski sistem

•Centralna jedinica .
•Centralna jedinica sastoji se od kućišta u kome se nalaze:
•osnovna (ili matična) ploča (system board, mother board),
•kontroleri,
•portovi,
•disk,
•jedinice disketa,
•grafička kartica i
•izvor napajanja.
•Pored ovih osnovnih djelova unutar kućišta postoji i određen broj praznih utičnica („slotova“) na koje se mogu uključiti i druge kartice, na primjer fax/modem i mrežna kartica.

Šema računarskog sistema

Objavljeno pod Računarstvo i informatika, Časovi | Ostavite komentar